Filtre cu cărbune activ

CĂRBUNELE ACTIV este mediul filtrant utilizat pentru declorinarea, îndepărtarea gustului și mirosului, a contaminanților organici și a unor cantități mici de hidrogen sulfurat și culoare din apă. În procesul de fabricație, cărbunele activ este tratat cu abur, aceasta etapă constituind de fapt “activarea” cărbunelui prin apariția cavităților cu aria suprafeței foarte mare în comparație cu volumul ocupat.

În această fază sunt eliminați contaminanți cum ar fi: Culoare, Miros și Gust neplăcut, Turbiditate, Clor liber, Trihalometani (THMs), Cloroform, Insecticide, Ierbicide, Hidrocarburi aromatice polinucleare (PNAs), Bifenoli policlorinați (PCBs), Substanțe organice volatile (VOCs), Tricloretilena, Tricloretan, Benzen, și sute de alți contaminanți ce pot fi prezenți în apa. În acest fel se asigură nu numai o calitate superioară a apei dar și cresterea duratei de exploatare și funcționare eficientă a rășinii stației de dedurizare. Pentru a obține o eficiență optimă a cărbunelui activat în procesul de adsorbție este recomandat să avem o suprafață mare de contact în volum cât mai mic. Acest lucru este necesar datorită faptului că raportul de adsorbție este direct proporțional cu cantitatea adsorbită pe mediul filtrant. Cărbunele granular activat se poate folosi și ca etapa de pre-tratare pentru sistemele de purificare, cât și pentru eliminarea împurităților prezente în apă. Cărbunele granular activat necesită o spălare inversă periodică pentru eliminarea suspensiilor depuse pe suprafață sa, cât și pentru o reașezare a patului filtrant. Cărbunele granular activat are o capacitate foarte mare de adsorbție, dar trebuie înlocuit în momentul în care începe să piardă din capacitatea de eliminare a gustului și mirosului neplăcut. Poate fi folosit atât în aplicații casnice, cât și în aplicații industriale.


vast